EN RU

Historie Euro SITEX s.r.o.


V roce 1994 založili výrobci sít - firmy SITOS IS Heřmanice, Hutter & Schrantz IS Vídeň a Ludwig Krieger Draht und Kunststofferzeugnisse GmbH Karlsruhe společnost Sitos Trading, později Euro SITEX s.r.o. Smyslem nové organizace bylo vytvoření profesionální poradensko-obchodní firmy, která bude exkluzivně na trzích východní Evropy prodávat sítové plochy shora uvedených výrobců. Společnost Sitos Trading se své úlohy zhostila nadmíru úspěšně a zanedlouho získala rozhodující podíl na českém a slovenském trhu s průmyslovými síty.

Euro SITEX s.r.o.

Na základě rozsáhlého marketingu a zkušeností zahraničních partnerů se dále profiloval dodavatelský program. Postupně přibyla pletiva a technické tkaniny včetně filtrů, perforované materiály a konečně čtveřici hlavních oblastí dodávaných produktů doplnily drátěné a plastové dopravní pásy. Naprostá většina těchto výrobků pochází z vlastních výrob zakladatelů a společníků firmy Euro SITEX s.r.o. Tam, kde požadavky trhu přesahovaly dodavatelské možnosti "vlastní kuchyně", došlo ke spojení s renomovanými evropskými výrobci, jako je např. firma ROLF KÖRNER GmbH.

V roce 1997 se začala budovat síť exkluzivních obchodních zastoupení či dceřinných společností ve východní Evropě. Postupem času se tak služby a výrobky firmy dostaly prostřednictvím osmnácti reprezentantů do šestnácti států a v několika z nich mají dnes díky své kvalitě dominantní postavení na trhu.
Rychlý vývoj výrobkové struktury a růst prodejní sítě měl přímý vliv i na samotnou firmu Sitos Trading. Nejprve se v souvislosti se zavedením vlastní výroby a s rostoucími aktivitami ve východní Evropě změnil název na současný
Euro SITEX s.r.o. Z původních tří proškolených prodejců vznikl dnes čtyřicetičlenný tým specialistů představujících ve své oblasti absolutní špičku. V této době také získala společnost certifikát ČSN EN ISO 9001:2001.

 
Euro SITEX s.r.o.

Zcela zásadním milníkem v dějinách firmy Euro SITEX s.r.o. je pak březen roku 2002, kdy do společnosti majetkovým podílem vstupuje skupina výrobních firem HEIN, LEHMANN GmbH. Tento gigant v oblasti výroby průmyslových sít a dopravních pásů doplňuje stávající vlastní české výrobní kapacity společnosti a vzniká tak nabídka služeb a výrobků, která nemá co do šíře a kvality ve východní Evropě obdoby.

V neposlední řadě pak mezi zlomové okamžiky v životě firmy patří září roku 2003, kdy byla dokončena výstavba první části nového obchodního a logistického centra.

Do roku 2009 vstupuje společnost Euro SITEX s.r.o. jako největší český výrobce průmyslových sít. Dokončením druhé a třetí etapy výstavby vlastního areálu vznikl komplex obchodně kancelářských prostor, které jsou připraveny přivítat naše vážené zákazníky. K návštěvě také vybízí nově otevřená podniková prodejna veškerého sortimentu rozkládající se na ploše více než 600 m2.
V osmi zemích východní Evropy již fungují dceřinné společnosti nesoucí název Euro SITEX s.r.o.®.

V roce 2013 se společnosti Euro SITEX s.r.o. podařilo navázat na rozvoj firmy před celosvětovou hospodářskou krizí v roce 2008 a upevnit své pozice ve východní Evropě. Díky zvýšení výrobních kapacit se začaly realizovat první dodávky do Asie a severní Afriky.

 

Budeme velmi potěšeni pokud Vám našim váženým zákazníkům budeme moci nabídnout některé z našich mnoha výrobků a služeb.
Těšíme se na setkání u nás nebo ve Vaší firmě.

 

Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek.

Fotografie

Společnost:

» Historie Euro SITEX s.r.o. » Profil společnosti » Mimopracovní aktivity

Kontakty:

» Obecné » Lidé ve firmě » Zastoupení ve světě

Adresa:

» Euro SITEX s.r.o. , K Podlesí 630, 261 01 Příbram VI, Česká republika