Štěrbinová síta Filtrační svíčky a válce

Síta vyrobená z trojúhelníkových profilových drátů, svařovaná. Jemná filtrace pevných částic.


Použití

Štěrbinové sítové plochy jak ze smyčkových profilových drátů, tak i ze svařovaných profilových drátů je možno vyrobit tvarově velmi variabilně. To umožňuje zhotovit podle požadavků konkrétní technologické aplikace nejrůznější štěrbinové válce, koše i jinak speciálně tvarované štěrbinové plochy, které jsou nenahraditelné zejména při procesech odvodňování, zahušťování, filtrace a separace např. v cukrovarnickém průmyslu a v řadě dalších potravinářských oborů (pivovary, čokoládovny, masný průmysl ap.), v chemickém jako tzv. pasivní filtry, farmaceutickém a zpracovatelském průmyslu (reaktory aj.) a v mnoha dalších úpravnických procesech, např. v úpravnách uhlí a jiných pevných nerostů a surovin, k zahušťování suspenzí a kalů v čistírnách apod.

Velikost štěrbiny: od 0,05 do cca 10 mm.
Profil klínovitého drátu volíme podle druhu a abrazivity tříděného materiálu.


Přiložené soubory

© Copyright 2020 Euro SITEX
Design and Programing: Reklalink s.r.o.